Grupe

Mlađa Jaslena Grupa

Godine: 1-2
Aktivnosti: Osnove
Ukupno u grupi: 10
Hrana: Iz naše kuhinje
Vreme: 07-18

Ukratko o grupi...

Kod naših najmlađih radimo na razvijanju navika telesne higijene, motoričkih funkcija, elementarnih normi ponašanja i podsticanju govora.

Naše Vreme

Osnove
Zabava
Kreativnost

Starija Jaslena Grupa

Godine: 2-3
Aktivnosti: Daš, dam, dodam
Ukupno u grupi: 10
Hrana: Iz naše kuhinje
Vreme: 07-18

Naše Vreme

Učenje
Zabava
Kreativnost

Ukratko o grupi

Nastavljamo sa podsticanjem jezičkih aktivnosti i motoričkih funkcija, hvatanja, davanja, dodavanja, učimo da pevamo i pravimo naše prve likovne radove.

Mlađa Grupa

Godine: 3-4
Aktivnosti: Pevanje, Igranje
Ukupno u grupi: 10
Hrana: Iz naše kuhinje
Vreme: 07-18

Ukratko o grupi...

Sada smo već dovoljno veliki da možemo da počnemo sa fizičko-sportskim aktivnostima, takođe naučili smo da je 2 + 2 = 4, pevamo poznate pesmice i učimo o pojmovima iz biologije i geografije.

Naše Vreme

Učenje
Zabava
Kreativnost
Sport i fiskultura

Srednja Grupa

Godine: 4-5
Aktivnosti: Fizičko, učenje
Ukupno u grupi: 10
Hrana: Iz naše kuhinje
Vreme: 07-18

Naše Vreme

Učenje
Zabava
Kreativnost

Ukratko o grupi...

Stekli smo fine manire, znamo kako se drži kašika i viljuška, učimo se lepom ponašanju i svaki dan učimo nešto novo.

Starija Grupa

Godine: 5-6
Aktivnosti: Crtanje, pisanje, učenje jezika
Ukupno u grupi: 10
Hrana: Iz naše kuhinje
Vreme: 07-18

Ukratko o grupi...

Hello, my name is Jovan, da, možemo na engleskom, nemačkom ili nekom drugom jeziku ako želite. Saznali smo, takođe dosta stvari iz maternjeg jezika, upoznajemo kulture drugih zemalja, a kroz sećanje nam prolaze najlepše pesmice koje smo naučili u vrtiću.

Naše Vreme

Učenje
Zabava
Kreativnost
vrtic novi beograd, tresnjin cvet

Pripremna Grupa

Godine: 6-7
Aktivnosti: Učenje, pripreme za školu
Ukupno u grupi: 10
Hrana: Iz naše kuhinje
Vreme: 07-18

Naše Vreme

Učenje
Zabava
Kreativnost
Spremni za školu

Ukratko o grupi...

Sada smo potpuno spremni za školu. Za nekoliko meseci bićemo đaci prvaci, a ono što smo naučili u našem vrtiću nikada nećemo zaboraviti. Srećno!